• Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Doradzamy od 1977 roku
  Doradzamy od 1977 roku

Wzór przemysłowy

I. INFORMACJE OGÓLNE:

Oprócz rozwiązań o charakterze technicznym świat wypełniają rozwiązania typowo estetyczne. Tego typu rozwiązania mogą być chronione jako wzory przemysłowe. Wzorem przemysłowym może być filiżanka, ramka na obrazek, butelka, zabawka, odzież i wiele wiele innych. Uzyskując ochronę na wzór przemysłowy otrzymujemy wyłączność na korzystanie z niego w sposób zawodowy lub zarobkowy przez 25 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Nikt inny bez naszej zgody nie może korzystać z chronionego na naszą rzecz wzoru przemysłowego.

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Wzór przemysłowy jako wartość niematerialna może być przedmiotem zastawu. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Dysponując zarejestrowanym wzorem przemysłowym możemy zawrzeć na jego wykorzystanie umowę licencyjną, która przysporzy nam dodatkowych korzyści materialnych.

II. UZYSKANIE OCHRONY WZORU PRZEMYSŁOWEGO:

1. Wybór Pełnomocnika

W postępowaniu przed Urzędem Patentowym warto korzystać z usług rzecznika patentowego, który działając jako Państwa pełnomocnik przygotuje we właściwy sposób dokumentację zgłoszeniową tak, aby uzyskany zakres ochrony być jak najszerszy.

Zgodnie z artykułem 236 ustawy Prawo Własności Przemysłowej (Dz. U nr 119 poz. 1117): „Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów przemysłowych może być tylko rzecznik patentowy”.

Obywatele państw obcych i zagraniczne firmy mogą działać przed Urzędem Patentowym RP tylko przez rzeczników patentowych mających stałe miejsce zamieszkania w Polsce.

Rzecznik Patentowy jest uprawniony do występowania jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym, Sądami Powszechnymi i innymi organami w sprawach dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Wymagane przez Urząd Patentowy pełnomocnictwo jest przygotowywane przez Kancelarię, a podpisuje je osoba uprawniona do reprezentacji firmy.

Korzystając z usług naszej Kancelarii możecie mieć Państwo pewność, że zajmiemy się Państwa sprawą kompleksowo i profesjonalnie. Wszystkie płatności związane z ochroną wzoru przemysłowego będą sygnowane przez naszą Kancelarię co jest dla Państwa bardzo istotne, ponieważ będziecie Państwo otrzymywali mnóstwo wezwań do wnoszenia opłat przez firmy, które będą Państwo zachęcać do umieszczenia swojego wzoru w ich prywatnym rejestrze pod przykrywką powiązania z ochroną w Urzędzie Patentowym RP, WIPO lub EUIPO. Dzięki kompleksowej obsłudze naszej Kancelarii unikniecie Państwo nienależnych płatności.

2. Dokumenty potrzebne do zarejestrowania wzoru przemysłowego

Aby sprawnie i szybko przeprowadzić procedurę rejestracji wzoru przemysłowego potrzebne będą następujące dokumenty i informacje:

 • adres zamieszkania – jeśli zgłaszającym ma być osoba fizyczna
 • numery NIP i REGON
 • dane twórcy wzoru przemysłowego – jeżeli jest on inny niż zgłaszający
 • rysunki wzoru przemysłowego lub fotografie najlepiej w formie elektronicznej, w formacie JPG, RAW, CDR (jeżeli nie dysponujecie Państwo rysunkami lub fotografiami, Kancelaria zleci ich wykonanie)

Podczas spotkania twórca lub zgłaszający przekazuje wszelkie niezbędne informacje dotyczące zgłaszanego rozwiązania.

Dokumenty pełnomocnictwa oraz niezbędne zlecenia są przygotowywane przez Kancelarię.

3. Wybór procedury rejestracyjnej

Ochrona wzoru przemysłowego jest ochroną terytorialną. Aby uzyskać ochronę, możemy skorzystać z procedury krajowej, dzięki której uzyskamy ochronę na terytorium danego kraju. W Polsce rejestrowaniem wzorów przemysłowych zajmuje się Urząd Patentowy mający siedzibę w Warszawie.

Aby uzyskać ochronę na terytorium innych państw możemy skorzystać z:

 • Indywidualnego zgłoszenia wzoru w danym kraju, która to procedura jest przeprowadzana przez Kancelarią Patentową za pośrednictwem partnerskich kancelarii w danych krajach;
 • Procedur międzynarodowych, przykładowo uzyskania ochrony na Wspólnotowy Wzór Przemysłowy chroniony na terytorium całej Unii Europejskiej.
4. Zarejestrowanie wzoru przemysłowego

Po zarejestrowaniu wzoru przemysłowego odpowiedni urząd wydaje Świadectwo Rejestracji, który jest dokumentem świadczącym o uzyskaniu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. W dokumencie tym wskazana jest data, od której wzór jest chroniony, numer udzielonego prawa, właściciel wzoru, twórca wzoru, opis wzoru wraz z rysunkami.

Wzór przemysłowy chroniony jest przez 25 lat. Po upływie tego czasu jego ochrona wygasa.

Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska czuwa nad tym, aby opłaty za kolejne okresy ochrony były wnoszone w terminie.Przedmioty ochrony własności przemysłowej


Znak towarowy

Może to być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Czytaj więcej

Wynalazek

Uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Czytaj więcej

Wzór użytkowy

Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci

Czytaj więcej

Wzór przemysłowy

Jest nowy i posiada indywidualny charakter wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyką, strukturą lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Czytaj więcej