• Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Doradzamy od 1977 roku
  Doradzamy od 1977 roku

RODO


Od 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska przygotowała dla swoich Klientów i Współpracowników niezbędne informacje, z których wynika, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, w jaki sposób dane te są przetwarzane oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz- Michalska Rzecznik Patentowy mieszcząca się przy ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5, 75-062 Koszalin;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy związanej z działalnością Kancelarii w zakresie IP, Prawa Własności Przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas Pani/Pana współpracy z Kancelarią;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości realizacji Pani/Pana praw i obowiązków wynikających z współpracy z Kancelarią.

Przedmioty ochrony własności przemysłowej


Znak towarowy

Może to być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Czytaj więcej

Wynalazek

Uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Czytaj więcej

Wzór użytkowy

Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci

Czytaj więcej

Wzór przemysłowy

Jest nowy i posiada indywidualny charakter wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyką, strukturą lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Czytaj więcej