• Kancelaria Patentowa
    Aneta Balwierz-Michalska
    Kancelaria Patentowa
    Aneta Balwierz-Michalska
    Doradzamy od 1977 roku
    Doradzamy od 1977 roku

Porady


Monitorowanie znaków

Z dniem 15 kwietnia 2016 w Urzędzie Patentowym RP zaczął obowiązywać system sprzeciwowy rejestracji znaków, co wiąże się dla Państwa – jako właścicieli zarejestrowanych i/lub zgłoszonych znaków towarowych – z istotnymi zmianami. Przed kwietniem 2016...

Czytaj więcej

Uwaga na firmy wyłudzające nienależne opłaty

W ostatnim czasie pojawiło się w Internecie mnóstwo ofert zachęcających do umieszczania znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków czy wzorów użytkowych w komercyjnych rejestrach. Pisma przesyłane przez te firmy sugerują konieczność uiszczenia opłat w celu uzyskania...

Czytaj więcej

Przedmioty ochrony własności przemysłowej


Znak towarowy

Może to być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Czytaj więcej

Wynalazek

Uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Czytaj więcej

Wzór użytkowy

Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci

Czytaj więcej

Wzór przemysłowy

Jest nowy i posiada indywidualny charakter wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyką, strukturą lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Czytaj więcej