• Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Doradzamy od 1977 roku
  Doradzamy od 1977 roku

Oferta


Nasza Kancelaria Patentowa świadczy usługi związane z ochroną Państwa własności intelektualnej.

W szczególności zakres oferowanych usług obejmuje:

 • doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej przed konkurencją zwłaszcza nieuczciwą,
 • badanie możliwości rejestracji Państwa znaku firmowego lub znaków towarowych,
 • opracowanie i dokonanie w Urzędzie Patentowym zgłoszeń celem uzyskania prawnej ochrony znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych,
 • poprowadzenie procedury uzyskania ochrony przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), oraz Urzędem Światowej organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), a także Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
 • poprowadzenie procesu walidacji na terytorium Polski patentów europejskich,
 • poprowadzenie procedury rejestracyjnej znaków towarowych według procedury Porozumienia Madryckiego i Protokołu do Porozumienia Madryckiego,
 • poprowadzenie procedury uzyskania ochrony na znaki towarowe oraz wzory przemysłowe przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), dzięki czemu Państwa znaki towarowe lub wzory przemysłowe uzyskają ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej,
 • monitorowanie chronionych znaków w celu zapobiegania uzyskania ochrony przez znaki identyczne lub podobne,
 • dopilnowanie, aby w odpowiednim momencie ochrona wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych została przedłużona,
 • poprowadzenie wszelkich spraw z zakresu ochrony własności przemysłowej na całym świecie za pomocą współpracujących z nami zagranicznych kancelarii,
 • poprowadzenie trudnych spraw spornych i odwoławczych, powstałych w trakcie rozpatrywania zgłoszeń i stosowania znaków towarowych, wynalazków i wzorów,
 • poprowadzenie postępowania przeciwko nieuczciwym konkurentom, naruszającym Państwa prawa,
 • badanie możliwości produkcji wyrobów bez naruszania cudzych praw,
 • badanie stanu prawnego w zakresie rozwiązań technicznych objętych patentami i prawami ochronnymi w danej dziedzinie, zwłaszcza pod kątem uzyskania dotacji z programów dofinansowań Unii Europejskiej.

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo uzyskało już prawa wyłączne, proponujemy również pomoc w organizacji i prawnej ochronie franchisingu.

Jeżeli zajdzie taka konieczność, przygotujemy umowę licencyjną.

Dla przedsiębiorstw, które się rozwijają i chcą inwestować w maszyny i urządzenia, zakupić licencje lub modernizować swoją produkcję, służymy doradztwem opartym na wieloletnim doświadczeniu w przemyśle.

Ponieważ w większości obcych państw – tak jak w Polsce – istnieje obowiązek reprezentacji podmiotów zagranicznych poprzez krajowego rzecznika patentowego, rozwinęliśmy szeroką sieć współpracujących z nami kancelarii, kierując się zasadą współpracy wyłącznie z solidnymi partnerami.

Koszty świadczonych przez Kancelarię usług staramy się dostosować do zaleceń Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też w celu uzyskania dokładnych informacji oraz ustalenia kosztów i sposobu postępowania zapraszamy do siedziby kancelarii. Preferujemy wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania, aby zapewnić Państwu pełen komfort obsługi.

Przedmioty ochrony własności przemysłowej


Znak towarowy

Może to być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Czytaj więcej

Wynalazek

Uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Czytaj więcej

Wzór użytkowy

Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci

Czytaj więcej

Wzór przemysłowy

Jest nowy i posiada indywidualny charakter wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyką, strukturą lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Czytaj więcej