• Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Kancelaria Patentowa
  Aneta Balwierz-Michalska
  Doradzamy od 1977 roku
  Doradzamy od 1977 roku

O kancelarii


Poprzez swoją działalność różne przedsiębiorstwa powodują powstanie w Polsce rynku i konkurencji.

Konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa na rynku utrwala jego dobra marka – znak firmowy i znaki towarowe. Renomie przedsiębiorstwa sprzyjają oryginalne chronione towary i usługi, oraz ich wysoka jakość i zasady uczciwego obrotu. Prawną ochronę tego obrotu tworzy szereg aktów prawnych takich jak w szczególności:

 • Ustawa Prawo Własności Przemysłowej
 • Ustawa o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
 • Rozporządzenie Rady (WE) w sprawie wzorów wspólnotowych
 • Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim)

Najsilniejszą prawną ochronę obrotu i własności intelektualnej przedsiębiorstwa zapewniają prawa wyłączne na znaki towarowe (firmowe), oznaczenia geograficzne, patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i przemysłowe, prawa z rejestracji topografii układów scalonych.

Prawo pozwala każdej firmie chronić jej własność intelektualną poprzez różnorodne formy ochrony prawnej.

Nasza Kancelaria powstała po to, aby ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie przysługujących im praw wyłącznych. Ponieważ działamy na zasadzie profesjonalnego pełnomocnictwa, nasi klienci mają pewność, że ich sprawy trafią w dobre ręce i dzięki temu z zaufaniem powierzają nam opiekę nad niematerialnymi dobrami swoich przedsiębiorstw.

Zadowolenie z poziomu usług Kancelarii nasi klienci potwierdzają poprzez polecanie nas innym przedsiębiorcom, co pozwala nam się prężnie rozwijać i z powodzeniem funkcjonować na naszym rynku.

Kancelaria znajduje się w samym centrum Koszalina – pięknego miasta pełnego zieleni i kwiatów.

0
0
0

Przedmioty ochrony własności przemysłowej


Znak towarowy

Może to być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Czytaj więcej

Wynalazek

Uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Czytaj więcej

Wzór użytkowy

Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci

Czytaj więcej

Wzór przemysłowy

Jest nowy i posiada indywidualny charakter wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyką, strukturą lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Czytaj więcej