• Kancelaria Patentowa
    Aneta Balwierz-Michalska
    Kancelaria Patentowa
    Aneta Balwierz-Michalska
    Doradzamy od 1977 roku
    Doradzamy od 1977 roku

Historia


Nasza Kancelaria Patentowa została założona 3 kwietnia 1991 przez Ryszarda Balwierza – rzecznika patentowego od 1977 roku, autora licznych wynalazków i projektów racjonalizatorskich. Wyjątkowy wkład Ryszarda Balwierza w rozwój polskiej wynalazczości został uhonorowany poprzez nadanie mu odznaki „Zasłużony dla wynalazczości i racjonalizacji”. Założyciel Kancelarii posiadający niebagatelne doświadczenie poparte Podyplomowym Studium Ochrony Własności Przemysłowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Specjalizacją Zawodową oraz Certyfikatem Uniwersytetu Roberta Schumana w Strasburgu, a także posiadając uprawnienia Biegłego Sądowego w zakresie Ochrony Własności Przemysłowej, przekazał swoją Kancelarię, córce Anecie Balwierz-Michalskiej, która po ukończeniu Podyplomowego Studium Ochrony Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i odbyciu praktyki w Urzędzie Patentowym RP z bardzo wysokim wynikiem zdała w 1999 roku Państwowy Egzamin zdobywając tytuł Rzecznik Patentowego. Nie ustając w dalszym rozwijaniu swojej wiedzy Aneta Balwierz-Michalska zdobyła uprawnienia do występowania przed EUIPO (European Union Intellectual Property Office) oraz EPO (European Patent Office).

Szeroką wiedzę Anety Balwierz-Michalskiej doceniają nie tylko nasi klienci, ale również adwokaci, chociażby Okręgowa Izba Adwokacka, która niejednokrotnie zapraszała ją do poprowadzenia wykładów z zakresu Ochrony Własności Przemysłowej i Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji.

Ponieważ obowiązkiem każdego rzecznika patentowego jest nieustanne szkolenie związane ze zmieniającymi się liniami orzeczniczymi oraz zmianami w obowiązujących aktach prawnych, Aneta Balwierz-Michalska aktywnie bierze udział w różnorodnych szkoleniach organizowanych przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych, a jej kwalifikacje zawodowe poświadczają liczne certyfikaty.

Aneta Balwierz-Michalska wprowadziła Kancelarię w XXI wiek, opierając jej działanie na profesjonalnej sieci komputerowej oraz elektronicznym obiegu dokumentów.

Podążając za zmieniającymi się trendami, w 2019 roku Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska podjęła decyzję o modyfikacji istniejącego do tej pory logotypu, który z formy podkreślającej tradycję i uniwersalne wartości przybrał formę dążącą do nowoczesności w prowadzeniu Kancelarii i propagującą rozwój wszelkich współczesnych technologii.

Aktualnie Aneta Balwierz-Michalska jest V-ce Dziekanem Okręgu Zachodniopomorskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Naszą główną cechą jest profesjonalizm oraz zasada: „Nasz Klient jest najważniejszy”.

Przedmioty ochrony własności przemysłowej


Znak towarowy

Może to być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Czytaj więcej

Wynalazek

Uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.

Czytaj więcej

Wzór użytkowy

Nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci

Czytaj więcej

Wzór przemysłowy

Jest nowy i posiada indywidualny charakter wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystyką, strukturą lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

Czytaj więcej