Oferta

Nasza Kancelaria Patentowa świadczy usługi związane z ochroną Państwa własności intelektualnej.

W szczególności zakres oferowanych usług obejmuje:

 • doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej przed konkurencję zwłaszcza nieuczciwą,
 • badanie możliwości rejestracji Państwa znaku firmowego lub znaków towarowych,
 • opracowanie i dokonanie w Urzędzie Patentowym zgłoszeń celem uzyskania prawnej ochrony znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych,
 • opracowanie i dokonanie w Urzędzie Patentowym zgłoszeń celem uzyskania prawnej ochrony wynalazków z dziedziny biotechnologii i genetyki,
 • poprowadzenie procedury uzyskania ochrony przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), oraz Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego - Office of the European Union Trade Marks And Designs (OHIM)
 • poprowadzenie procesu walidacji na terytorium Polski patentów europejskich
 • poprowadzenie procedury rejestracyjnej znaków towarowych według procedury Porozumienia Madryckiego i Protokołu do Porozumienia Madryckiego,
 • dopilnowanie, aby w odpowiednim momencie ochrona wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych została przedłużona,
 • poprowadzenie wszelkich spraw z zakresu ochrony własności przemysłowej na całym świecie za pomocą współpracujących z nami zagranicznych kancelarii,
 • poprowadzenie trudnych spraw spornych i odwoławczych, powstałych w trakcie rozpatrywania zgłoszeń i stosowania znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, wynalazków i wzorów,
 • poprowadzenie postępowania przeciwko nieuczciwym konkurentom, naruszającym Państwa prawa,
 • badanie możliwości produkcji wyrobów bez naruszania cudzych praw,
 • badanie stanu prawnego w zakresie rozwiązań technicznych objętych patentami i prawami ochronnymi w danej dziedzinie.

O ile Państwa przedsiębiorstwo uzyskało już prawa wyłączne, proponujemy również pomoc w organizacji i prawnej ochronie franchisingu.

Jeżeli zajdzie taka konieczność, przygotujemy umowę licencyjną.

Dla przedsiębiorstw, które się rozwijają i chcą inwestować w maszyny i urządzenia, zakupić licencje lub modernizować swoją produkcję, służymy doradztwem opartym na wieloletnim doświadczeniu w przemyśle.

Ponieważ w większości obcych państw - tak jak w Polsce - istnieje obowiązek reprezentacji podmiotów obcych poprzez krajowego rzecznika patentowego, rozwinęliśmy szeroką sieć współpracujących z nami kancelarii, kierując się zasadą współpracy wyłącznie z solidnymi partnerami.

Koszty świadczonych przez Kancelarię usług staramy się dostosować do zaleceń Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, iż każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też w celu uzyskania dokładnych informacji oraz ustalenia kosztów i sposobu postępowania zapraszamy do siedziby kancelarii. Preferujemy wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania, aby zapewnić Państwu pełen komfort obsługi.

 

Przedmioty ochrony własności przemysłowej

O kancelarii
Poprzez swoją działalność różne przedsiębiorstwa powodują powstanie w Polsce rynku
i konkurencji. Konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa na rynku utrwala jego dobra marka - znak firmowy i znaki towarowe. Renomie przedsiębiorstwa sprzyjają oryginalne chronione towary i usługi, oraz ich wysoka jakość i zasady uczciwego obrotu.
Zobacz więcej informacji.
Oferta
Nasza Kancelaria Patentowa świadczy usługi związane z ochroną Państwa własności intelektualnej. W szczególności zakres oferowanych usług obejmuje doradztwo
w zakresie ochrony własności przemysłowej przed konkurencją zwłaszcza nieuczciwą, badanie możliwości rejestracji Państwa znaku firmowego lub znaków towarowych (...)
Zobacz pełną ofertę.
Zasięg
Lista krajów, w których znajdują się kancelarie, z którymi współpracujemy.
Mapka Świata

Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image