O kancelarii

Aneta Balwierz-Michalska

Poprzez swoją działalność różne Przedsiębiorstwa powodują powstanie w Polsce rynku i konkurencji.

Konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa na rynku utrwala jego dobra marka - znak firmowy i znaki towarowe. Renomie przedsiębiorstwa sprzyjają oryginalne chronione towary i usługi, oraz ich wysoka jakość i zasady uczciwego obrotu. Prawną ochronę tego obrotu tworzy szereg aktów prawnych takich jak w szczególności:

  • Ustawa Prawo Własności Przemysłowej
  • Ustawa o Zwalczaniu Nieuczciwej Konkurencji

Najsilniejszą prawną ochronę obrotu i własności intelektualnej przedsiębiorstwa zapewniają prawa wyłączne na znaki towarowe (firmowe), oznaczenia geograficzne, patenty na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i przemysłowe, prawa z rejestracji topografii układów scalonych.

Prawo pozwala każdej firmie chronić jej własność intelektualną poprzez różnorodne formy ochrony prawnej.

Nasza Kancelaria powstała po to, aby ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie przysługujących im praw wyłącznych. Ponieważ działamy na zasadzie profesjonalnego pełnomocnictwa, nasi klienci mają pewność, że ich sprawy trafią w dobre ręce i dzięki temu z zaufaniem powierzają nam opiekę nad niematerialnymi dobrami swoich przedsiębiorstw.

Zadowolenie z poziomu usług Kancelarii nasi klienci potwierdzają poprzez polecanie nas innym przedsiębiorcom, co pozwala nam się prężnie rozwijać i z powodzeniem funkcjonować na naszym rynku.

Kancelaria znajduje się w samym centrum Koszalina - pięknego miasta pełnego zieleni i kwiatów.

O kancelarii
Poprzez swoją działalność różne przedsiębiorstwa powodują powstanie w Polsce rynku
i konkurencji. Konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa na rynku utrwala jego dobra marka - znak firmowy i znaki towarowe. Renomie przedsiębiorstwa sprzyjają oryginalne chronione towary i usługi, oraz ich wysoka jakość i zasady uczciwego obrotu.
Zobacz więcej informacji.
Oferta
Nasza Kancelaria Patentowa świadczy usługi związane z ochroną Państwa własności intelektualnej. W szczególności zakres oferowanych usług obejmuje doradztwo
w zakresie ochrony własności przemysłowej przed konkurencją zwłaszcza nieuczciwą, badanie możliwości rejestracji Państwa znaku firmowego lub znaków towarowych (...)
Zobacz pełną ofertę.
Zasięg
Lista krajów, w których znajdują się kancelarie, z którymi współpracujemy.
Mapka Świata

Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image