Historia

Nasza Kancelaria Patentowa została założona 3 kwietnia 1991 przez Ryszarda Balwierza – rzecznika patentowego od 1977 roku, autora licznych wynalazków i projektów racjonalizatorskich. Założyciel Kancelarii posiadający niebagatelne doświadczenie poparte Podyplomowym Studium Ochrony Własności Przemysłowej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Specjalizacją Zawodową oraz Certyfikatem Uniwersytetu Roberta Schumana w Strasburgu, a także posiadając uprawnienia Biegłego Sądowego w zakresie Ochrony Własności Przemysłowej, przekazał swoją Kancelarię, córce Anecie Balwierz-Michalskiej, która po ukończeniu Podyplomowego Studium Ochrony Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i odbyciu praktyki w Urzędzie Patentowym RP z bardzo wysokim wynikiem zdała w 1999 roku Państwowy Egzamin zdobywając tytuł Rzecznik Patentowego. Nie ustając w dalszym rozwijaniu swojej wiedzy Aneta Balwierz-Michalska zdobyła uprawnienia występowania przed OHIM (Office of the European Union Trade Marks And Designs) oraz EPO (European Patent Office).

Aneta Balwierz-Michalska wprowadziła Kancelarię w XXI wiek, opierając jej działanie na profesjonalnej sieci komputerowej oraz elektronicznym obiegu dokumentów.

Szeroką wiedzę Anety Balwierz-Michalskej doceniają nie tylko nasi klienci, ale również adwokaci, ponieważ Okręgowa Izba Adwokacka niejednokrotnie zapraszała ją do poprowadzenia wykładów z zakresu Ochrony Własności Przemysłowej i Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji.

Aktualnie Aneta Balwierz-Michalska jest V-ce Dziekanem Okręgu Zachodniopomorskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Naszą główną cechą jest profesjonalizm oraz zasada: „Nasz Klient jest najważniejszy”.

O kancelarii
Poprzez swoją działalność różne przedsiębiorstwa powodują powstanie w Polsce rynku
i konkurencji. Konkurencyjną pozycję przedsiębiorstwa na rynku utrwala jego dobra marka - znak firmowy i znaki towarowe. Renomie przedsiębiorstwa sprzyjają oryginalne chronione towary i usługi, oraz ich wysoka jakość i zasady uczciwego obrotu.
Zobacz więcej informacji.
Oferta
Nasza Kancelaria Patentowa świadczy usługi związane z ochroną Państwa własności intelektualnej. W szczególności zakres oferowanych usług obejmuje doradztwo
w zakresie ochrony własności przemysłowej przed konkurencją zwłaszcza nieuczciwą, badanie możliwości rejestracji Państwa znaku firmowego lub znaków towarowych (...)
Zobacz pełną ofertę.
Zasięg
Lista krajów, w których znajdują się kancelarie, z którymi współpracujemy.
Mapka Świata

Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image Preloaded image